Wybory władz w OZ NSZZ „Solidarność” w KGHM Zanam S.A. w Polkowicach

16 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  w KGHM Zanam S.A. w Polkowicach. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został  Andrzej Dynak (na zdjęciu). 

W skład Komisji Zakładowej weszli również: Henryk Culer, Lech Janczur, Marcin Sadowski.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Marzenę Choińską, Rafała Fingera, Mirosława Dziubę i Daniela Gałysa.  Jej przewodniczącą została  Marzena Choińska.

Delegaci na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe to: Rafał Doś, Rafał Fienger Marcin Sadowski.

Zebrani postanowili, że Organizacja przystąpi do Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. W związku z tym wybrali delegatów na WZD Sekcji: Pawła Gieronia, Marka Nadolnego i Jacka Stefanowicza.

Wybory nadzorowała Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com