Wybory władz OZ NSZZ „Solidarność” w Hucie Miedzi Legnica O/KGHM Polska Miedź S.A.

16 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  w Huta Miedzi Legnica O/KGHM Polska Miedź S.A. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został  Mieczysław Krzywy (na zdjęciu).

Ponadto w skład Komisji Zakładowej weszli:  Marzena Jaśkiewicz, Witold Nowicki, Piotr Rytwiński, Mariusz Rutkowski, Dariusz Czyżowski, Marek Skorupiński, Jarosław Blicharski, Piotr Podolski, Edward Starosta, Wojciech Mietłowski, Piotr Józefczyk, Zbigniew Borowski, Michalak Ireneusz, Nina Kosicka, Tadeusz Tumilewicz, Grzegorz Kacperski, Andrzej Zakrzewski.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Krzysztofa Jabłońskiego, Sebastiana Kweka,  Łukasza Połetka, Grażynę Seniów.  Jej przewodniczącym został  Krzysztof Jabłoński.

Delegaci na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe: Jaśkiewicz Marzena, Mieczysław Krzywy, Tadeusz Tumilewicz.

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Hutniczo-Przetwórczej Miedzi NSZZ „Solidarność” : Robert Hryńczuk, Mieczysław Krzywy, Wojciech Mietłowski, Piotr Rytwiński, Tadeusz Tumilewicz.

Wybory nadzorował Bogdan Orłowski i Piotr Wegner.

 

 

 

 

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com