Wybory władz w OZ w PWSZ w Legnicy

16 marca br. w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się Zakładowe Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru władz na kadencję 2018 – 2022. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Teodor Popiwczak (na zdjęciu). 

Do Komisji Zakładowej weszli ponadto: Leszek Golec, Aneta Kasza i Elżbieta Skoczylas. Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano Dorotę Kułagę, Małgorzatę Moczydlak i Krzysztofa Wrzecionowskiego.

Elektorami do wyboru delegatów na IX WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zostali Teodor Popiwczak i Elżbieta Skoczylas.

Po zebraniu wyborczym ukonstytuowała się Zakładowa Komisja Rewizyjna wybierając Małgorzatę Moczydlak na przewodniczącą ZKR.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com