Wybory władz w OM w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

14 marca br. w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy odbyło się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, na którym dokonano wyboru władz na kadencję 2018 – 2022. Przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej została Joanna Baran (na zdjęciu).

Do Komisji Międzyzakładowej weszli ponadto: Małgorzata Biedak, Remigiusz Chorążyczewski, Justyna Górna, Arleta Klimas i Anna Krzyszczak-Szczerba. Do Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano Janusza Mikołajczyka, Beatę Paprocką, Teresę Piotrowską i Ewę Wiktorowicz.

Elektorami do wyboru delegatów na IX WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zostały: Joanna Baran, Małgorzata Biedak, Justyna Górna, Arleta Klimas i Anna Krzyszczak-Szczerba.

Po zebraniu wyborczym ukonstytuowała się Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna wybierając Ewę Wiktorowicz na przewodniczącą MKR.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com