Wybory władz OM w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej

13 marca 2018 r. odbyło się Zebranie Członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej, podczas którego na przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej wybrano  Bogdana Jamroza (na zdjęciu).

Do Komisji Zakładowej wybrano ponadto: Katarzynę Bezak i Jolantę Korzystko.

Do Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej weszły: Urszula Gula, Iwona Kwapińska i Małgorzata Nowicka. Po wyborach Komisja Rewizyjna w głosowaniu tajnym zdecydowała, że jej przewodniczącą będzie Iwona Kwapińska.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował  Krzysztof Sarapata.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com