Wybory władz OZ w Zarządzie Lokalami Gminnymi w Świerzawie z/s w Sędziszowej

2 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zarządzie Lokalami Gminnymi w Świerzawie z siedzibą w Sędziszowej.

Na przewodniczącego Komisji Zakładowej został wybrany Stanisław Kruk (na zdjęciu). W skład Komisji Zakładowej weszli: Krzysztof Baran i Józef Mroczkowski.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Justyna Kłobucka-Świtkowska, Wiesław Maksylewicz i Krzysztof Nowak.

Po Zebraniu ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna – jej przewodniczącą zostałą Justyna Kłobucka-Świtkowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com