Wybory władz OZ w Legnickim Centrum Kultury

7 marca 2018 r. odbyło się Zebranie Członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Legnickim Centrum Kultury, podczas którego na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano Pawła Jurczyka (na zdjęciu).

Do Komisji Zakładowej wybrano również: Zofię Raś-Romejko i Annę Lemanowicz.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej weszli: Marta Bilejczyk-Suchecka, Krystyna Struzik i Paweł Wójtowicz. Po wyborach Komisja Rewizyjna w głosowaniu tajnym zdecydowała, że jej przewodniczącym będzie Marta Bilejczyk-Suchecka.

Zebrani wybrali również Pawła Jurczyka i Annę Lemanowicz elektorów do wyboru delegata na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com