Wybory władz OZ w Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary

7 marca 2018 r. odbyło się Zebranie Członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary podczas którego na przewodniczącą Komisji Zakładowej wybrano  Zbigniewa Kaczmarka (na zdjęciu).

Do Komisji Zakładowej wybrano ponadto: Marka Przybyłę, Grzegorza Przybyłę, Andrzeja Pawlickiego, Grażynę Toronczak.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej weszli: Władysław Oflus, Dariusz Podsiedlik, Krzysztof Wierzbicki. Po wyborach Komisja Rewizyjna w głosowaniu tajnym zdecydowała, że jej przewodniczącym będzie Dariusz Podsiedlik.

Zebrani wybrali również elektorów do wyboru delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”: Zbigniewa Kaczmarka, Grzegorza Przybyłę, Marka Przybyłę i Bogusława Sowińskiego.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował  Piotr Wegner.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com