Wybory władz w OZ w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

7 marca br. w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Teatrze im. Heleny Modrzejewski odbyło się Zakładowe Zebranie Członków, na którym dokonano wyboru władz na kadencję 2018 – 2022. Przewodniczącą Komisji Zakładowej została Agnieszka Stawińska (na zdjęciu). 

Do Komisji Zakładowej weszli ponadto: Andrzej Janiga, Łukasz Kozłowski i Agnieszka Władecka. Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano Bożenę Jezierską-Jakimczyk, Beatę Korbas, Stanisława Naczyńskiego i Jolantę Ulfik.

Elektorami do wyboru delegatów na IX WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” i delegatkami na WZD Międzyregionalnej Sekcji Kultury NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk zostały: Agnieszka Stawińska i Agnieszka Władecka.

Po zebraniu wyborczym ukonstytuowała się Zakładowa Komisja Rewizyjna wybierając Bożenę Jezierską-Jakimczyk na przewodniczącą ZKR.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com