Wybory władz OZ w Metraco S.A. w Legnicy

2 marca 2018 r. odbyło się Zebranie Członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Metraco S.A. w Legnicy, podczas którego na przewodniczącą Komisji Zakładowej wybrano Joannę Pomykałę (na zdjęciu).

Do Komisji Zakładowej wybrano ponadto: Piotr Adamczuk, Monika Burczak, Tomasz Molęda, Jan Jackiewicz, Marian Majewicz i Julian Mikuła.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej weszli: Maciej Krawczuk, Ewelina Sarapata,  Ryszard Siwak i Agnieszka Starzyńska-Grzempowska. Po wyborach Komisja Rewizyjna w głosowaniu tajnym zdecydowała, że jej przewodniczącym będzie Ryszard Siwak.

Zebranie wybrało Mariana Majewicza na delegata na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” oraz, w związku z przyjęciem przez ZZCz uchwały o przystąpieniu Organizacji do Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi, Joannę Pomykałę na delegatkę na WZD KSGRM NSZZ „Solidarność”.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com