Wybory władz OZ w TUW Cuprum w Lubinie

Jpeg

2 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Cuprum w Lubinie.

Przewodniczącą Komisji Zakładowej została Ewa Prośniak  (na zdjęciu). W skład Komisji Zakładowej weszli: Agnieszka Faluta, Anna Kozigrodzka i Tomasz Gol.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej weszli: Barbara Abramowska, Piotr Brzemiński i Dariusz Zelent. Po Zebraniu Członków Komisja Rewizyjna wybrała Piotra Brzemińskiego na swego przewodniczącego.

Na elektorów do wyboru delegata na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wybrano: Ewę Prośniak, Agnieszkę Falutę i Tomasza Gola.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Bartosz Budziak.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com