Wybory władz OZ w Kolejach Dolnośląskich SA w Legnicy

1 marca 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kolejach Dolnośląskich SA w Legnicy.

Na przewodniczącego Komisji Zakładowej został wybrany Waldemar Domański (na zdjęciu). W skład Komisji Zakładowej weszli: Artur Fibich i Stanisław Dzikowski.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Kamil Fibich, Katarzyna Kogut i Daniel Kozubek. Po Zebraniu Członków ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna wybierając Katarzynę Kogut na przewodniczącą ZKR.

Zebrani wybrali również elektorów do wyboru delegata na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”: Artura Fibicha oraz Katarzynę Kogut.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Piotr Wegner.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com