Wybory władz OP w Tauron Kraków oddział w Legnicy

28 lutego 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Podzakłądowej  NSZZ „Solidarność” w  Tauron Kraków oddział w Legnicy.

Na przewodniczącego Komisji Podzakłądowej został wybrany Bogdan Kieleczawa (na zdjęciu). W skład Komisji Podzakładowej weszli:  MarcinGrochowski,  Radosław Rogowicz, Józef Opyd, Jerzy Ogrodnik, Tomasz Czapski, Dariusz Walczak, Arkadiusz Musielak, Andrzej Szymonik, Katarzyna Grabarek, Justyna Szczepańska, Agnieszka Tryszpiotr, Tomasz Rudek, Piotr Giza i Krzysztof Klus. 

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:  Jarosław Adam, Małgorzata Dąbrowska, Beata Dziedzina, Jan Piksa i Anna Wełyczko. Po Zebraniu Członków ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna wybierając  Annę Wełyczko na przewodniczącą ZKR.

Zebrani wybrali również delagatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”: Bogdana Kieleczawę, Józefa Opyda oraz Marcina Grochowskiego.

Wybrano również delegatów na Krajową Sekcję Energetyki NSZZ „Solidarność”. Delegatami zostali: Bogdan Kieleczawa oraz Józef Opyd.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Piotr Wegner.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com