Wybory władz OZ w Nadleśnictwie Jawor

26 lutego br. w odbyły się wybory władz wykonawczych i kontrolnych Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Nadleśnictwie Jawor.

Zakładowe Zebranie Członków na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrało Artura Oksińskiego (na zdjęciu). Do Komisji weszli również: Zbigniew Kucab i Marcin Olszewski.

Wybrano Zakładową Komisję Rewizyjną w składzie: Tomasz Gajda, Wiesława Taratycka i Paweł Tłuściak, która po zakończeniu Zebrania Członków ukonstytuowała się wybierając Pawła Tłuściaka na przewodniczącego ZKR.

Elektorami do wyboru delegata na IX WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność’ i delegatami na WZD Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ ‚Solidarność” we Wrocławiu zostali Artur Oksiński i Paweł Tłuściak.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowała Bożena Nowak.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com