Wybory władz OZ w FUM Chofum SA w Chocianowie

Jpeg

23.02.2018 roku  w Organizacji  Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Urządzeń Mechanicznych Chofum S.A. w Chocianowie odbyły się wybory na kadencję 2018 – 2022. Wybrano nowe władze wykonawcze i kontrolne Organizacji – przewodniczącym Komisji Zakładowej został Marian Rynkiewicz (na zdjęciu).

W skład Komisji weszli również: Agnieszka Bala-Adam, Jerzy Cepa, Krystyna Frączak, Zygmunt Kulesza, Krzysztof Majewski, Teresa Mokrzycka i Janusz Zieliński. Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Bożena Stefanko, Roberta Adama, Małgorzatę Rynkiewicz i Małgorzatę Zielińską.

Elektorami do wyboru delegata na XI WZD Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zostali: Robert Adam, Agnieszka Bala-Adam, Marian Rynkiewicz i Janusz Zieliński.

Po zakończeniu Zebrania spotkali się członkowie Komisji Rewizyjnej i wybrali Małgorzatę Zielińską na przewodniczącą ZKR.

Wybory, z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej, nadzorował Bartosz Budziak.       

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com