Ustawowe terminy składania sprawozdań finansowych przez organizacje związkowe

Przypominamy o ustawowych terminach składania w urzędach skarbowych sprawozdań finansowych za 2017 r.:

Sprawozdanie finansowe, czyli rachunek wyników, bilans i informację dodatkową zatwierdza władza wykonawcza organizacji, przyjmując stosowną uchwałę.

Deklarację podatkową CIT-8 z załącznikiem CIT-8/O składanym tylko przez organizacje, które rok rozliczeniowy zakończyły dodatnim wynikiem, władza wykonawcza wypełnia w oparciu o przyjęte sprawozdanie finansowe.

Jeżeli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie władza wykonawcza przyjęła przed 31 marca 2018 roku, komplet wymaganych dokumentów  składa we właściwym urzędzie skarbowym do 10 dni od daty przyjęcia uchwały – zalecamy złożenie kompletu dokumentów (sprawozdania i deklaracji podatkowej) nie później niż 31 marca 2018 roku.

Aktualne wersje formularzy należy pobrać ze strony

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze/cit

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com