Wybory władz Organizacji Zakładowej w KP PSP w Złotoryi

2 lutego br. Zakładowe Zebranie Członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi wybrało:

  • Marcina Grubczyńskiego na przewodniczącego Komisji Zakładowej (na zdjęciu),
  • Krzysztofa Boczulaka i Mateusza Wodzyńskiego na członków Komisji Zakładowej,
  • Roberta Godę, Piotra Pawłowicza i Artura Raszkiewicza na członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej.

Wybrano również delegatów na Walne Zebranie Delegatów Dolnośląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” – zostali nimi: Marcin Grubczyński i Krzysztof Boczulak.

Po zakończeniu zebrania wyborczego ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna wybierając Piotra Pawłowicza na swego przewodniczącego.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Krzysztof Sarapata.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com