Wybory władz w Organizacji Zakładowej w GPK Sita Sp. z o. o. w Głogowie

29 stycznia br. odbyło się Zebranie Członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w GPK Sita Sp. z o. o. w Głogowie, podczas którego na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano Adama Jurasa. Do Komisji weszli również: Monika Drzazga-Kudinow, Krzysztof Gruszecki, Agnieszka Szafarczyk i Marek Toporowicz. Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Wiesława Adamowicza, Roberta Krawczyka, Krystiana Kryczkę i Renatę Kwiatkowską.

Zebrani wybrali również elektorów do wyboru delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”: Wiesława Adamowicza, Krzysztofa Gruszeckiego, Monikę Kudinow-Drzazgę i Agnieszkę Szafarczyk.

Po Zebraniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zakładowej Komisji Rewizyjnej – na przewodniczącego ZKR wybrano Wiesława Adamowicza.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Mirosław Kaszowski.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com