Wybory w Organizacji Zakładowej KGHM Polska Miedź S.A. Centrala

centrala kghm centrala kghm
Jarosław Ziemkiewicz

Jarosław Ziemkiewicz

Przewodniczącym Komisji Zakładowej został wybrany Jarosław Ziemkiewicz.

Do Komisji Zakładowej weszli: Anna Chudzio, Wojciech Drabczyk, Renata Łuczyńska, Agnieszka Mrózek, Agnieszka Ryżewska, Jarosław Skulski.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Dorota Mikołajczyk, Anna Pająk, Lilianna Skrzypczak, Damian Talaga.
Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” została wybrana Renata Łuczyńska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com