30. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego

Dzisiaj mija 30. rocznica męczeńskiej  śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Delegacje związkowców udają się do Warszawy, na grób księdza Jerzego oraz do Parszowic, gdzie ksiądz Jerzy odprawił jedną ze swoich mszy prymicyjnych. Blisko 50 związkowców z regionu dało się do warszawy na główne uroczystości rocznicowe, wśród delegacji będzie 5 pocztów sztandarowych NSZZ Solidarność (Regionu Zagłębie Miedziowe, ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice Sieroszowice oraz Energetyki Lubin).

W Parszowicach we Mszy świętej uczestniczyć będzie również spora delegacja związkowców z Regionu ze sztandarami (HM Legnica, HM Głogów, HM Cedynia, Zanam Legmet oraz PeBeKa).

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com