Wybory władz w Organizacji Zakładowej w Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie

15 grudnia 2017 r. odbyło się Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Energetyce Sp. z o. o. w Lubinie, podczas którego na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano Jarosława Ratkę (na zdjęciu). Do Komisji weszli również: Adam Brygider, Radosław Danek, Mieczysław Gierczak, Krzysztof Grześ, Dawid Janicki, Tadeusz Jenda, Jerzy Maćkowiak, Tadeusz Muszyński, Krzysztof Nonas, Zbigniew Rogalski, Robert Szmigielski, Eugeniusz Tatuśko, Ewa Woźniak i Anna Wydruk.
Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Remigiusza Berdela, Łukasza Szymańskiego, Włodzimierza Wiaducha, Ryszarda Wiśniowskiego i Jarosława Wydruka.

Zebrani wybrali również delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”: Jarosława Ratkę i Eugeniusza Tatuśkę oraz delegatów na WZD Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”: Jarosława Ratkę i Eugeniusza Tatuśkę.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowali: Bartosz Budziak i Piotr Wegner.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com