Nowe władze w Organizacji w Rilecie

17 listopada odbyło się Zakładowe Zebranie Członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Rilecie Sp. z o. o. w Legnicy. Wybrano władze wykonawcze i kontrolne na kadencję 2018 – 2022. Przewodniczącą Komisji Zakładowej została Barbara Hanysz.

W skład Komisji Zakładowej weszły również: Agata Pyzio, Jadwiga Wiaderek, Zofia Ślimak i Iwona Skulimowska. Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Annę Jedrasik, Annę Trocką, Ewę Adamów, Annę Prus i Edytę Obarę.

Po wyborach ukonstytuowała się komisja rewizyjna wybierając Annę Jędrasik na przewodniczącą ZKR .

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com