Klub SIP – Ocena ryzyka zawodowego

W dniach 22 – 23 listopada br. sipowcy zrzeszeni w Klubie Społecznego Inspektora Pracy wzięli udział w szkoleniu dotyczącym  przekazaniu wytycznych do rzetelnej Oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, opracowanych przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Tematem przewodnim były choroby układu mięśniowo-szkieletowego – od pracy fizycznej po prace wykonywane przy tzw. biurku. Pożegnano również, odchodzącego na emeryturę, Antka Pszczołę – wieloletniego ZSIP w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie i członka Klubu SIP. Zajęcia odbyły się w Buczu k/Boszkowa. Uczestniczyli w nich społeczni inspektorzy pracy z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,  Zakładów Górniczych „Lubin” i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie i Inovy CIT Sp. z o. o. w Polkowicach. Zajęcia przeprowadził Wojciech Zawadzki Regionalny koordynator bhp.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com