35. Pielgrzymka Ludzi Pracy. Solidarność u tronu Jasnogórskiej Pani

W tegorocznej Pielgrzymce Ludzi Pracy z Regionu Zagłębie Miedziowe uczestniczyło ponad 350 osób. 

Piotr Duda przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność przed rozpoczęciem mszy św. powiedział:

„Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia” z tym pięknym przesłaniem na ustach przebywamy po raz 35 aby dziękować i poszukiwaniach sprawiedliwości społecznej, o którą na co dzień jako NSZZ Solidarność walczymy. Ta pielgrzymka to wypełnienie Testamentu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, naszego patrona, który zapoczątkował Pielgrzymkę Ludzi Pracy, abyśmy tutaj u tronu Jasnogórskiej Pani dziękowali za pracę. (…) Ojczyzna kosztuje. Błogosławionych. Ks. Jerzy oddał za nią życie. My, ludzie Solidarności na codzień realizujemy jego testament oraz testament roku 1980.

Przypomniał, że w sobotę odbyła się pikieta pod Komisją Europejską jako wyraz Solidarności z kobietami z naszego kraju.

 

Przybywamy, aby modlić się i dziękować za pracę, za bezpieczną pracę i prosić o sprawiedliwość społeczną
– dodał.
 
Piotr Duda zaapelował po raz kolejny o przyjęcie przez Sejm ustawy ograniczającej handel w niedzielę.
 
Pomimo, raz kolejny apeluję, że 500 plus pomaga egzystować. Dopełnienie tego programu, to dbałość o rodzinę, bo rozeznanie jest dla Boga i rodziny. Apeluje do rządzących, aby obywatelski projekt Solidarności znalazł swoje miejsce na biurku prezydenta
– podkreślił.
 
O. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry przypomniał o 300-leciu koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.
Jej koroną stają się dziś Ludzie Pracy. Ona, Matka sprawiedliwości społecznej jest dla nas nauczycielką miłosierdzia. Podpowiada nam, co czynić, co zmienić, aby każdy z nas stał się lepszym człowiekiem.

Odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy do organzatorów i uczestników pielgrzymki:

Przybywają państwo z ideałami Solidarności, to fundament wolnej Polski, to zobowiązujaca realizacja marzeń milionów Polaków. (…) Solidarność zawsze walczyła nie tylko o chleb ale również o ludzką podmiotowość. (…) W pracy widzimy podstawowy filar rozwoju i bogactwa narodu. Nie da się stworzyć silnej gospodarki bez głosu pracowników.
Prezydent podkreślił, że w Konstytucji RP powinny znaleźć się zapisy dotyczące potrzeby dialogu społecznego.

Homilię wygłosił biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.

 

Przybywamy do miejsca nazywane „polską Kaną”, miejsca świętego. Gromadzimy się tutaj na modlitwę, ale przede wszystkim po to, aby słuchać Słowo Boże. (…) Przybywamy tutaj ze słowami „Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia”. Jak Maryja może być nauczycielką dla nas? Możemy Ją nazywać nauczycielem wspomagającym w szkole Jezusa. Ludzie, którzy są w szkole Jezusa są też słabymi uczniami i potrzebują wsparcia
– mówił.

Hierarcha podkreślił, że Matka Boża nie tylko urodziła i wychowała Chrystusa, ale także była Mu do końca wierna i potrafiła słuchać.
 

W jaki posób Maryja uczy miłosierdzia będąc tym tzw. Nauczycielem wspomagającym? – najpierw przez to, co odnajdujemy o Niej na na kartach Ewangelii. (…) Ewangelia ukazuje jak bardzo jest obdarowana przez Boga Jego miłością. Z całkowitym oddaniem Maryja przyjmuje gotowość do wypełniania woli Bożej.

Maryja podczas wesela w Kanie Galilejskiej zwraca się do Jezusa z pełnym zaufaniem. Wiedziała, że On nie zawiedzie

– zaznaczył.

Biskup Pindel zwrócił uwagę na to, że, kiedy Maryja w Kanie wypowiada słowa „uczyńcie wszystko cokolwiek Wam powie”, tym samym daje nam orędzie. Poprzez te słowa także Maryja staje się nauczycielką miłosierdzia Jej Syna, a poprzez Niego miłosierdzia Ojca. Poznajemy służebną rolę najpilniejszej i najwierniejszej uczennicy Chrystusa.

Za rok organizatorem 36. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy będzie region Zachodniopomorski NSZZ Solidarność. Na ręce przewodniczącego regionu, Mieczysława Jurka przekazano krzyż wraz z peregrynującym obrazem Jasnogórskiej Matki Bożej Solidarności. W tym roku organizatorem był region Podbeskidzki NSZZ Solidarność.

Izabela Kozłowska, Częstochowa Tygodnik Solidarność

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com