Wystawa „Zbrodnia lubińska 1982. Śmierć w rocznicę Sierpnia”

31 sierpnia 2017 roku w Parku Wrocławskim w Lubinie prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek otworzył wystawę „Zbrodnia lubińska 1982. Śmierć w rocznicę sierpnia”.

W otwarciu wystawy przygotowanej przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej udział wzięli prezydent miasta Lubina Robert Raczyński, starosta lubiński Adam Myrda oraz przewodniczący komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

– Dzisiaj cieszymy się wolnością, tego by nie było bez tej ofiary, którą mieszkańcy Lubina zapłacili 35 lat temu. Dolny Śląsk to była prawdziwa twierdza Solidarności – zaznaczył w swoim przemówieniu prezes IPN. – Młode pokolenie powinno być dumne z bohaterskiej postawy swoich rodziców i dziadków – dodał dr Szarek.

31 sierpnia 1982 roku – w drugą rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich – w kilkudziesięciu miastach odbyły się manifestacje, które zostały brutalnie stłumione przez juntę Wojciecha Jaruzelskiego.

W Lubinie milicja użyła broni wobec bezbronnego tłumu. Wystrzelono około tysiąca pocisków, raniono kilkadziesiąt osób, zabito Michała Adamowicza, Andrzeja Trajkowskiego i Mieczysława Poźnia­ka. Miliony Polaków o kolejnej komunistycznej zbrodni, mającej być przestrogą dla wszystkich, którzy nie chcieli się pogodzić z niewolą, dowiedziały się z Radia Wolna Europa i rozgłośni nadających zza żelaznej kurtyny.

Najbardziej przejmującym świadectwem tych wydarzeń jest zdjęcie zrobione przez nieżyjącego już Krzysztofa Raczkowiaka, który uchwycił chwilę, gdy pięciu mężczyzn biegnie, trzymając umierającego Michała Adamowicza, młodego elektryka z lubińskich Zakładów Górniczych.

Ekspozycja „Zbrodnia lubińska 1982. Śmierć w rocznicę sierpnia” to hołd dla wszystkich ofiar, cierpienia ich bliskich, a równocześnie podziękowanie dla tych mieszkańców Lubina, którzy zawsze o tej tragedii pamiętali.

Wystawa plenerowa jest skierowana do wszystkich, ale przede wszystkim dla młodego pokolenia. Jest ona dostępna także w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.zbrodnialubinska.ipn.gov.pl/

Instytut wydał specjalną broszurę edukacyjną na temat wydarzeń sprzed 35 lat, która dzięki pomocy władz miasta i Solidarności  trafi do szkół w Zagłębiu Miedziowym.

Fot: IPN

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com