Stres w miejscu pracy

Dział Szkoleń Regionu, we współpracy z Działem Szkoleń Komisji Krajowej, w dniach 14 – 15 września br., zorganizował szkolenie Stres w miejscu pracy, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Regionie Zagłębie Miedziowe, Zakładach Wzbogacania Rud  i Zakładach Górniczych Rudna oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń KK.

Program szkolenia:

  1. Zdefiniowanie zjawiska stresu w miejscu pracy (pojęcie, model i rodzaje stresu).
  2. Czynniki wywołujące stres w pracy.
  3. Strategia radzenia sobie ze stresem.
  4. Skutki stresu dla pracownika i pracodawcy: koszty pracownika, zakładu pracy, społeczne.
  5. Audyt stresu w środowisku pracy – współdziałanie z pracodawcą w zakresie eliminacji stresu w miejscu pracy.
  6. Wsparcie społeczne – nastawienie na rozwiązanie problemów wynikających ze stresu.
  7. Działania podejmowane przez NSZZ „Solidarność” na rzecz walki ze stresem w miejscu pracy.
  8. Podsumowanie szkolenia.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com