Oddaj krew w sierpniu!

Zgodnie z uchwałą XXII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” od 2008 r. sierpień został ustanowiony Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”. To wyraz wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II i praktyczna realizacja Jego nauki. Dlatego Solidarność jak co roku apeluje do członków Związku, aby w tym miesiącu w sposób szczególny zaangażowali się w tę akcję.

Krwi nie zastąpi żaden specyfik. Każdego roku z krwi korzysta ponad 2 mln chorych. Krew jest bazą dla wielu podstawowych leków i nie da się jej wyprodukować. Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Adresy i telefony przedstawiamy poniżej.
 
Na stronach internetowych centrów krwiodawstwa można znaleźć informacje o bieżących potrzebach stacji oraz o wyjazdowych akcjach pobierania krwi. Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy. Należy pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa.
 
Oddając krew prosimy poinformować punkt poboru, że oddajemy ją w ramach akcji Dni Honorowego Krwiodawstwa „S”.

Terenowy Oddział LEGNICA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica,  tel. 76 721 16 88 http://legnica.rckik.com.pl

Terenowy Oddział LUBIN ul. Bema 5 59-300 Lubin tel. 76 746 88 70 http://lubin.rckik.com.pl

Terenowy Oddział GŁOGÓW ul. Kościuszki 15 67-200 Głogów tel. 76 831 49 23 http://glogow.rckik.com.pl

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com