Solidarność Huty Miedzi Głogów na Rakowieckiej i Łączce

Grupy z Hufca Pracy w Górze oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w Hucie Miedzi „Głogów” pojechali do Warszawy zwiedzić były Areszt Śledczy przy Rakowieckiej, w którym powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Delegację z Głogowa powitał Jarosław Wróblewski autor książek „Zośkowiec” i „Gryf”, który również oprowadził gości po kompleksie byłego więzienia. 

Następnie grupa spotkała się z  dyrektorem Jackiem Pawłowiczem, który widząc napis Solidarność na jednej z koszulek powitał zebranych słowami „jest Solidarność to jest dobrze”. Delegacja Solidarności na ręce dyrektora przekazała statuetkę Św. Florian z napisem „W hołdzie niezłomnym NSZZ „Solidarność” w HM „Głogów”.

Po wizycie na Rakowieckiej związkowcy przejechali na Łączkę, gdzie doszło do spotkania z Krzysztofem Szwagrzykiem z IPN, a takze z księdzem kardynałem Kazimierzem Nyczem.

Szwagrzyl otrzymał statuetkę Św. Floriana z napisem „Podziękowanie za niezłomność dla zespołu prof. Krzysztofa Szwagrzyka, NSZZ „Solidarność” w HM „Głogów”.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com