Boże wróć nam Papieża. Msza w maju 1981 roku

13 maja 1981 roku na placu świętego Piotra w Watykanie Ali Agca dokonał zmachu na papieża Jana Pawła II . W całym kraju odbywały się liczne msze i nabożeństwa w intencji ocalenia Papieża.  W Legnicy już 14 maja na placu przed kościołem świetego Jacka koncelebrowano polową mszę świętą, o której odprawienie prosiła Solidarność.

Telegram MKZ NSZZ „Solidarność” w Legnicy do papieża Jana Pawła II. Legnica 13 maja 1981 roku.

W imieniu wielotysięcznej rzeszy członków „Solidarności” ziemi legnickiej, wyrażamy ubolewanie z powodu zamachu na życie Ojca Świętego, co wstrząsnęło całą chrześcijańską Polską.
Zajście to odczuwamy jako wielką tragedię narodu polskiego.
Osoba Ojca Świętego jest dla Polaków symbolem najszlachetniejszych ideałów narodowych i chrześcijańskich. 
Zapewniamy Ojca Świętego o naszych gorących uczuciach dla Jego Świątobliwości i składamy najserdeczniejsze życzenia powrotu do zdrowia.
Cała Polska z niecierpliwością oczekuje na pomyślne komunikaty o stanie zdrowia Jana Pawła II – największego humanisty naszych czasów, drogiego nam Rodaka – mecenasa Polaków i ludzkości. 

Fot. M. Frąckowski (Solidarność Zagłębia Miedziowego)

Źródło: Łukasz Kamiński: Drogi do wolności Zagłębia Miedziowego 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com