Janusz Klepuszewski nowym członkiem Zarządu Regionu

W związku z rezygnacją Jacka Krawczuna z członka Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” z listy rezerwowej wchodzi w skład ZR  Janusz Klepuszewski z Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. W NSZZ „Solidarność od 2000 roku. Jest delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, a także delegatem Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com