Wojciech Zawadzki z nagrodą im. Haliny Krahelskiej

30 listopada 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia corocznych nagród im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XXIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

Nagrodę im. Haliny Krahelskiej ustanowił w 1989 Główny Inspektor Pracy. Przyznawana jest za “wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy”. Laureatami tej prestiżowej w dziedzinie bhp nagrody są m.in. przedstawiciele naszego Regionu: Jan Kosowski i Andrzej Kulik.

W 2016 r. nagrodzeni zostali m.in. Krzysztof Dośla – przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ “Solidarność”, Wojciech Zawadzki – Regionalny Koordynator d/s BHP oraz zakładowy społeczny inspektor pracy w polkowickim Volkswagenie.

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej, wręczył nagrodę NSZZ “Solidarność” przyznaną Elektrowni Bełchatów dyrektorowi Markowi Ciapale.
nagr5a

 

 

 

 

 

 

 

 

img_9506 img_9491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Solidarność Dolny Śląsk

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com