Graficzny znak Solidarności jest tylko jej własnością

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność otrzymała zielone światło od Krajowego Zjazdu Delegatów „S” do przygotowania i przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej na rzecz ochrony nazwy i znaku Solidarności.

W uchwale delegacji wskazali, że przyjmują ją „mając na względzie historyczne znaczenie uchwały nr 27 podjętej przez Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ Solidarność 19 sierpnia 1989 roku oświadcza, że w pełni podtrzymuje jej treść potwierdzając, że nazwa i znak graficzny „Solidarność” stanową dobro osobiste Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, będącego osobą prawną”.

„A zatem zarówno nazwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność  jak i znak graficzny Solidarność korzystają z ochrony przewidzianej przez obecne przepisy prawne. Oznacza to, że jakiekolwiek posługiwanie się tą nazwą czy znakiem graficznym przez inne osoby prawne i fizyczne bez  zgody NSZZ Solidarność spowoduje wszczęcie odpowiednich działań prawnych dla ochrony dóbr związku” – napisano w uchwale.

Delegaci przyjęli także apel dotyczący Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy. Zaapelowano w nim do wszystkich organizatorów i uczestników branżowych pielgrzymek na Jasną Górę  o uczestnictwo przede wszystkim w organizowanej od 34 lat Pielgrzymce Ludzi Pracy do sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej.

W apelu tym delegaci przypomnieli, że pierwsze pielgrzymka zorganizowana przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w 1983 roku dla hutników z Huty Warszawa, na jego apel, przerodziła się już w następnym roku w Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy.

 „Wróćmy do tej tradycji, wypełnijmy wolę księdza Jerzego – naszego Patrona – nie dzieląc się na zawody i branże, ale wszyscy wspólnie, w trzecią niedzielę września podążajmy przed oblicze Matki Narodu” – podkreślono.

Izabela Kozłowska, Płock Tygodnik Solidarność

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com