Zasłużeni dla NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” nadał tytuły Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” niżej wymienionym:
śp. Aleksandra Olszewska
śp. Janusz Łaznowski – Siwocha
Ks. Czesław Banaszkiewicz
Ks. Mirosław Drzewiecki
Ks. Stanisław Orzechowski 
Ks. Stanisław Pawlaczek
Ks. Władysław Pasiut
Adam Ditmer
Andrzej Gargaś
Czesław Kamiński
Henryk Kenig
Henryk Malik
Janusz Chmielina
Jerzy Langer
Jerzy Sonek
Mirosław Rospara 
Stefan Chojnacki
Wiesław Kwiatkowski
Wiesław Miliński
Zbigniew Dziubasik
Zbigniew Woźnica
Zdzisław Szczur

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com