Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Płocku

O godzinie 10 rozpoczną się obrady KZD NSZZ „Solidarność” w Płocku. 

Pierwszego dnia obrad 24.11. około godz. 11 delegatów odwiedzą najwyższe władze państwowe – Prezydent RP i Premier RP. Po wystąpieniach zaproszonych gości, prezydent Andrzej Duda wręczy najbardziej zasłużonym członkom Związku odznaczenia Złoty Krzyż za Zasługi oraz Krzyż Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Około godz.12.30 odbędzie się panel dyskusyjny przygotowany przez ekspertów KK: „Kodyfikacja prawa pracy szansą na rozwój dialogu społecznego”.
 

W godzinach popołudniowych i drugiego dnia obrad delegaci zostaną zapoznani z pracami Komisji Krajowej, a także zajmą się sprawami wewnątrznymi Związku, m.in. zmianami w Statucie „Solidarności”. Zostaną również podjęte decyzje w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com