Byli działacze ruchu WiP odznaczeni we Wrocławiu

Grzegorz Majewski i Jacek Kielar zostali uhonorowani Krzyżami Wolności i Solidarności podczas uroczystości we wrocławskim Centrum Historii „Zajezdnia”.

Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest postanowieniem prezydenta RP na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za „zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.W piątek z rąk wiceprezesa IPN Krzysztofa Szwagrzyka otrzymało je 21 byłych działaczy RuchuWolność i Pokój – pacyfistycznego ugrupowania opozycyjnego, którego członkowie m.in. odmawiali składania przysięgi na wierność ZSRR i odmawiali służby wojskowej.

grzegorz-majewski-2Grzegorz Majewski to pracownik V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, członek NSZZ „Solidarność”, jest autorem wielu artykułów prasowych, a także współautorem książki „Ponad granicami – Historia Solidarności Polsko – Czechosłowackiej”.

Jako uczeń szkoły zawodowej, zajmował się drukiem i kolportażem ulotek i plakatów oraz malowaniem nielegalnych napisów na murach. W latach 1985–1990 zaangażował się w kolportaż nielegalnych pism: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Serwis Informacyjny WiP” oraz „Hydralek” i „Region”. Od 1985 roku był współpracownikiem Solidarności Walczącej, włączył się w tworzenie i działalność rozgłośni radiowej „Radio SW”, a w roku 1986 uczestniczył w akcjach Ruchu„Wolność i Pokój” oraz był jednym  z inicjatorów reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej.

W latach 1987–1988 był uczestnikiem wystąpień Pomarańczowej Alternatywy organizowanych na terenie Wrocławia. Za udział w nielegalnych manifestacjach, przechowywanie podziemnych wydawnictw oraz rozpowszechnianie nielegalnych ulotek i transparentów był zatrzymywany i karany grzywnami.

jacek-kielar-2Legniczanin Jacek Kielar jest dziś sędzią w Sądzie Rejonowym w Złotoryi. W czasach PRL brał udział w licznych akcjach protestacyjnych organizowanych przez Ruch Wolność i Pokój, m. in. w tzw. akcji „kanapkowej” w obronie skazanych za odmowę służby lub przysięgi wojskowej. 1 maja 1986 został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO przed Domem Studenckim „Dwudziestolatka” za udział w nielegalnej demonstracji.

Podobnie, jak Majewski zaangażowany był w Pomarańczową Alternatywę. W grudniu 1987 w Spółdzielczym Domu Handlowym „Feniks” we Wrocławiu wystawił tablice z napisami krytykującymi działania władz PRL, za co został ukarany grzywną. W związku z podziemną działalnością był wielokrotnie zatrzymywany.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com