Wojciech Zawadzki z nagrodą im. Haliny Krahelskiej

Wojciech Zawadzki od 2011 roku jest Regionalnym Koordynatorem ds. bhp.  Pracuje w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach jako inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Od roku 2004 pełni funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy,  jest to już jego trzecia kadencja. Od 2010 r. prowadzi szkolenia dla społecznych inspektorów pracy.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.

Zarządzenie Głównego Inspektora Pracy

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com