Wątpliwości Solidarności głogowskiej co do reformy oświaty

Stanowisko Solidarności Oświaty w Głogowie z 22.09.2016 Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie w znacznej mierze podziela obawy i argumenty wyrażone przez koleżanki i kolegów z Sekcji Gdańskiej 7 lipca w sprawie propozycji zmian w systemie edukacji ogłoszonych przez MEN 27 czerwca br. Ogłoszenie fundamentalnych zmian w oświacie na początku wakacji narusza zasady dialogu społecznego, a zapowiadane ogromne tempo ich wprowadzania może spowodować chaos i przejściowe obniżenie poziomu kształcenia. Szczególne obawy związane są groźbą zwolnień nauczycieli oraz obniżenia średniego wynagrodzenia tych, którzy pozostaną w systemie. NSZZ „Solidarność” nie może ponosić żadnej współodpowiedzialności za reformę, której kształt nie był ze Związkiem uzgodniony.

Nasze podstawowe postulaty są następujące:
1. Przesunięcie wprowadzenia zmian co najmniej o rok. Pozwoli to na bardziej spokojne i racjonalne przemyślenie zasadności reformy oraz sposobu jej wdrożenia.
2. Rozpoczęcie zmian tylko od klasy I szkoły podstawowej bez równoczesnego wygaszania gimnazjów. Nauczyciele i samorządy muszą mieć czas na spokojne i racjonalne wprowadzenie zmian, a nauczyciele dodatkowo na ewentualne przekwalifikowanie się.
3. Co najmniej 20-procentowa podwyżka wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty przed rozpoczęciem zmian.
4. Zagwarantowanie realnego (a nie czysto iluzorycznego) wpływu na wybór dyrektorów placówek oświatowych rodzicom, nauczycielom i związkom zawodowym.
5. W celu zagwarantowania efektywnego poziomu kształcenia i zminimalizowania obaw związanych z utratą pracy postulujemy ograniczenie liczebności klas.

Apelujemy do Rady Sekcji Krajowej Oświaty o natychmiastowe odwieszenie akcji protestacyjnej w sprawie podwyżki płac zawieszonej rok temu. Apelujemy do wszystkich związkowych organizacji oświatowych o pilne zorganizowanie spotkań z posłami i przedstawianie im problemów, jakie wywoła szybkie wdrożenie reformy.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com