Stanowisko w sprawie MOK w Głogowie

Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie od prawie roku działa w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Cały czas próbujemy doprowadzić do współpracy z Dyr. Barbarą Mareńczak-Piechocką zgodnej z polskim prawem pracy i normami przyjętymi powszechnie w cywilizowanym świecie. Niestety, obawiamy się, że druga strona wyraźnie inaczej te normy rozumie. 27 listopada ubiegłego roku, z inicjatywy i w obecności Prezydent Bożeny Kowalczykowskiej podpisano porozumienie mające być podstawą normalnych stosunków między naszym związkiem a dyrektorem. Gdy się spotkaliśmy ponownie 28 czerwca tego roku, okazało się, iż z sześciu punktów porozumienia dyr. Mareńczak-Piechocka zrealizowała tylko jeden! W międzyczasie Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła, iż niektóre zasady prawa pracy zostały przez Panią Dyrektor złamane. Co najmniej dwukrotnie próbowano w MOK-u walczyć z NSZZ „Solidarność” ujawniając prywatną korespondencję członków Związku. W lipcu tego roku przeprowadzono restrukturyzację MOK. Jej głównym (jeśli nie jedynym przejawem) była likwidacja stanowiska kierownika zajmowanego przez Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” w MOK Bożenę Rudzińską. 20 września dostała ona „wypowiedzenie warunków pracy i płacy stanowiska kierownika Działu Programowego”, mimo że jest osobą szczególnie chronioną zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych. Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie oświadcza, że nie zrezygnuje z walki o przestrzeganie prawa pracy, zapisów Ustawy o Związkach Zawodowych i z obrony członków Związku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Wykorzystamy wszelkie dostępne i zgodne z prawem metody. Będziemy również informować opinię publiczną o ewentualnych incydentach świadczących o lekceważeniu prawa oraz elementarnych zasad przyzwoitości w budowaniu prawidłowych relacji Pracodawca – Związek Zawodowy.

Za KM NSZZ”S” Ludwik Lehman

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com