Klub SIP

21 września 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Społecznego Inspektora Pracy w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Tym razem w Zakładach Wzbogacania Rud O/KGHM Polska Miedź S.A. w Polkowicach. Podczas wizyty poznano specyfikę pracy i warunki bhp w firmie zajmującej się wzbogacaniem rudy miedzi, czyli mechaniczną przeróbką przygotowującą wydobywaną rudę do jej dalszej obróbki w hucie. Stosowana w ZWR technologia pozwala na niezwykle efektywny odzysk miedzi oraz srebra i innych pierwiastków z wydobywanego urobku. W wizycie brali udział społeczni inspektorzy pracy z PBK PeBeKa S.A. w Lubinie, Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,  Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary w Legnicy, Urzędu Skarbowego w Lubinie, DODR we Wrocławiu, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach,  Zakładów Górniczych „Rudna”, Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. i MPK Sp. z o. o. w Legnicy. Gośćmi opiekował się Kazimierz Gąsiorowski – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w ZWR.

klub sip wrzesień 2016 2 klub sip wrzesień 2016 3 klub sip wrzesień 2016 4 klub sip wrzesień 2016 5 klub sip wrzesień 2016 6 klub sip wrzesień 2016 7 klub sip wrzesień 2016 8 klub sip wrzesień 2016 9 klub sip wrzesień 2016 10 klub sip wrzesień 2016 11 klub sip wrzesień 2016 12

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com