Przypominamy. Zbieramy podpisy!

Z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” zawiązał się w Warszawie społeczny komitet inicjatywy ustawodawczej „Wolna niedziela”, który po zarejestrowaniu rozpoczął akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę.
Zgodnie z decyzją Prezydium Komisji Krajowej nasz Region ma zebrać 5000 podpisów (oznacza to, że każda organizacja powinna zebrać podpisy co najmniej od 30% swoich członków).

Listy z podpisami należy przekazać do Regionu do 20 sierpnia br.

IMG_7750 IMG_7749

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com