Krzyże Wolności i Solidarności dla działaczy z Regionu

25 kwietnia  2016 r., o godz. 11.00, w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego (pl. Katedralny 1) odbędzie sięuroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji z lat 1956–1989. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński.

Lista odznaczonych osób:
Lidia Stanisława Dębska,Elżbieta Gajda – Bardon, Dariusz Gustab, Krzysztof Stanisław Kawalec, Ryszard Kondracki, Jan Kosowski, Jan Kunigowski, Adam Kwas, Adam Maciąg, Zbigniew Mackiewicz, Danuta Myśliwiec, Ks. Czesław Nowak, Marian Oziewicz, Edward Papenfus, Józef Petryków, Mieczysław Piejko, Zdzisław Praski, Lech Sielicki, Janina Szumigalska, Franciszek Szumigalski, Ryszard Urbanowicz, Stefan Więckowski. Stanisław Zalewski.

BIOGRAMY OSÓB Z REGIONU, KTÓRE OTRZYMAJĄ ODZNACZENIA

JAN KOSOWSKI
Pan Jan Kosowski był czynnie zaangażowany w działalność opozycyjną na terenie Lubina. W okresie od sierpnia 1985 r. do grudnia 1986 r. zajmował się rozpowszechnianiem na terenie Zakładu Budowy Kopalń w Lubinie podziemnych wydawnictw, m. in. „Zagłębia Miedziowego”, „Solidarności Mazowsze” oraz „Solidarności Walczącej”. Jego działalność polegała głównie na przekazywaniu wydawnictw do wyznaczonych wcześniej specjalnych skrytek na terenie zakładu pracy. Pan Jan Kosowski ujawnił swoją działalność w grudniu 1986 r. w związku z ustawą o amnestii.

ZBIGNIEW MACKIEWICZ
Pan Zbigniew Mackiewicz w 1980 r. współorganizował struktury NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w ówczesnym województwie legnickim. Był przewodniczącym Gminnego Koła NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Rui, współorganizatorem oraz uczestnikiem I Walnego Zgromadzenia Delegatów NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Legnicy, członkiem prezydium, skarbnikiem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Zbigniew Mackiewicz był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa z powodu podejmowanych prób odbudowy struktur związkowych. Organizował żywność dla represjonowanych rodzin, uczestniczył w akcjach ulotkowych, malował hasła na murach. Od 1982 roku uczestniczył w szkoleniach dla byłych liderów „Solidarności” Rolniczej. W latach 1988 – 1989 był współtwórcą i wydawcą pisma „Miedza”, organizował również sieć kolportażu podziemnej prasy na terenach wiejskich ówczesnego województwa legnickiego.
Od 1987 r. był przewodniczącym Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Solidarności Rolników województwa legnickiego. W styczniu 1989 r. był delegatem na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Solidarności Rolniczej. Od kwietnia 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Legnicy. W 1989 uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy.

EDWARD PAPENFUS
Edward Papenfus w latach 1982-1989 był aktywnym działaczem Tymczasowej Podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Górniczych w Polkowicach. W okresie od 1984 r. do 1989 r. był głównym drukarzem struktur solidarnościowych na region Zagłębia Miedziowego.
Zajmował się kopiowaniem i kolportażem podziemnych pism, których diapozytywy otrzymywał z Wrocławia m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Solidarności Zagłębia Miedziowego”. Drukował także prasę związkową Zakładów Górniczych Polkowice oraz Tymczasowej Podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, jak również ulotki, kartki okolicznościowe oraz kalendarze roczne „Solidarności”. Sam wykonywał sita i diapozytywy z materiałów dostarczanych mu przez struktury podziemne Zagłębia Miedziowego. Wielokrotnie udostępniał swoje mieszkanie działaczom solidarnościowym do celów drukarskich, a także spotkań konspiracyjnych.
W związku z prowadzeniem nielegalnej działalności wydawniczej, Edward Papenfus w latach 1987-1988 został dwukrotnie ukarany grzywną przez Kolegia Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Lubina oraz Głogowa.

LECH SIELICKI
Lech Sielicki po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Współtworzył Tymczasową Komisję Zakładową przy Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w Lubinie. Zbierał składki na potrzeby związku, przede wszystkim na zapomogi dla osób represjonowanych i ich rodzin. W swoim zakładzie pracy zorganizował pomieszczenie na konspiracyjną drukarnię wydawnictw sygnowanych przez Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego i Tymczasowy Komitet Zakładowy NSZZ „Solidarność”, brał udział w ich drukowaniu. Kolportował na terenie Lubina i Zagłębia Miedziowego takie wydawnictwa jak min.: „Wolny Głos”, „Zagłębie Miedziowe”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walcząca”, książki drugiego obiegu, znaczki, koperty i kalendarze z logo NSZZ „Solidarność”. Lech Sielicki należał do przykościelnej wspólnoty świeckiej o nazwie Salezjańscy Pomocnicy Kościoła. Członkowie tej wspólnoty organizowali pomoc materialną z zagranicy, między innymi dla osób represjonowanych przez władze komunistyczne. Zakazaną działalność Lech Sielicki prowadził do końca lat 80-tych.

STANISŁAW ZALEWSKI
Pan Stanisław Zalewski w 1980 r. zaangażował się w działalność Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń Rud w Lubinie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego działalność podziemna pana Stanisława Zalewskiego polegała głównie na zbieraniu składek przeznaczonych na pomoc dla rodzin osób represjonowanych oraz na cele związkowe. Ponadto zajmował się rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw: „Wolnego Głosu”, „Zagłębia Miedziowego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Z dnia na dzień”, „Solidarności Walczącej”, jak również książek z drugiego obiegu, znaczków, kopert i kalendarzy solidarnościowych.
Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Do tej pory Krzyż otrzymało ponad siedmiuset działaczy. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com