Wybory władz Organizacji w Komendzie Powiatowej PSP w Głogowie

We wrześniu ubiegłego roku zarejestrowano w Regionie Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Do 17 marca br.  rządziła nią Tymczasowa Komisja Zakładowa. Od 17 marca Organizacja jest zarządzana przez Komisję Zakładową w składzie: Szymon Dawidowski – przewodniczący Komisji Zakładowej; Anna Rygiel,  Mariusz Horbulewicz i Dawid Linka – członkowie KZ. Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano Jacka Conera, Mirosława Durkę i Karola Kozłowskiego. Wybory, z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej nadzorowali Piotr Wegner i Mirosław Kaszowski.

KP PSP Głogów wybory 2016 KZKP PSP Głogów wybory 2016 ZKRKP PSP Głogów wybory 2016 członkowie

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com