Józef Kołodziej nowym przewodniczącym w ZUW Urbex

Jan Pietrzyk, dotychczasowy przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w ZUW Urbex Sp. z o. o. w Lubinie, w związku z uzyskaniem praw emerytalnych i odejściem z zakładu pracy, złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego KZ, w dalszym ciągu pozostając członkiem związku.
6 lutego br. odbyło się Zakładowe Zebranie Członków Organizacji, podczas którego na przewodniczącego KZ kandydowały dwie osoby. W głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów 9 do 2, nowym przewodniczącym KZ został wybrany Józef Kołodziej.
Bezpośrednio po posiedzeniu wyborczym zebrała się Komisja Zakładowa, która wybrała ze swego składu Konrada Hoffmanna na zastępcę przewodniczącego KZ oraz Macieja Ondycia na skarbnika KZ.
Organizacja Zakładowa w ZUW Urbex liczy 87 członków.

BB

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com