Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku

W dniach 22 – 23 lutego br. w Legnicy odbyło się kolejne szkolenie Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak:  prowadzenie dokumentacji księgowej, sporządzanie projektu budżetu i jego wykonania oraz przygotowywanie sprawozdania finansowe dla urzędu skarbowego składającego się z: rachunku wyników, bilansu, informacji dodatkowej, CIT 8 itp. kwestionariuszy.  W zajęciach uczestniczyli członkowie Solidarności z organizacji w: Voith Industrial Services Sp.   o. o. w Gliwicach oddział w Polkowicach, INOVA Centrum Innowacji TechnicznychSp. z o. o. w Lubinie, Nadleśnictwie Legnica, KGHM Polska Miedź S.A. Centrala w Lubinie, Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lubinie, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ścinawie, Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i oświacie legnickiej. Szkolenie przeprowadziły Lidia Marszałek – księgowa Regionu i Ewa Kosiorowska.

księgowość 1 luty 2016 18 księgowość 1 luty 2016 17 księgowość 1 luty 2016 16 księgowość 1 luty 2016 13 księgowość 1 luty 2016 14 księgowość 1 luty 2016 15 księgowość 1 luty 2016 12 księgowość 1 luty 2016 11 księgowość 1 luty 2016 10 księgowość 1 luty 2016 9 księgowość 1 luty 2016 8 księgowość 1 luty 2016 6 księgowość 1 luty 2016 5 księgowość 1 luty 2016 4 księgowość 1 luty 2016 3 księgowość 1 luty 2016 2 księgowość 1 luty 2016 1

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com