Strajk zawieszony – kolejarze zawarli porozumienie

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w PKP CARGO podpisał z zarządem Spółki porozumienie dot. wznowienia rozmów. Zarząd zobowiązał się do wstrzymania wszelkich zmian restrukturyzacyjnych, a Komitet zawiesił ogłoszony na jutro strajk generalny.

Porozumienie przewiduje m.in. wstrzymanie przeniesienia logistyki, dyspozytury do centrali, działów handlowych do Cargo Conect, przeniesienia pracowników z Krakowa, Tarnowskich Gór i Rybnika do Katowic oraz wydzielenia utrzymania i napraw wraz z magazynami, warsztatami i tzw. rezerwą obiegową do spółki PKP CARGOTABOR. Ponadto mają być wstrzymane wszystkie zwolnienia pracowników.

Do końca marca strony zobowiązały się zawrzeć porozumienie pozwalające ostatecznie zakończyć trwający w spółce spór zbiorowy. Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem przyjmuje porozumienie. Jego zdaniem udało się tym samym uratować spółkę przed poważnymi problemami, do których z winy zarządu mogło dojść w przypadku strajku.

– Zarząd swoimi działaniami prowokował nas do strajku, na czym jedynie mogła skorzystać silna na rynku konkurencja – powiedział Henryk Grymel.
W sierpniu tego roku, po fiasku mediacji z pracodawcą we wszystkich zakładach PKP Cargo przeprowadzono referendum strajkowe. 96 proc. głosujących opowiedziało się za rozpoczęciem strajku. We wrześniu w spółce ogłoszono gotowość strajkową. Związkowcy domagają się podwyżki o 250 zł netto. Swoje żądanie uzasadniają bardzo dużym obciążeniem pracą załogi spółki. Podkreślają, że w związku z realizowanym w spółce programem dobrowolnych odejść pracownikom, którzy zostali w firmie, znacząco poszerzono zakres obowiązków służbowych.
Spór zbiorowy trwa w PKP CARGO od lutego br.

ml KK NSZZ”SOLIDARNOŚĆ”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com