Hutnicy przeciwko podatkowi od kopalin

Przewodniczący Regionalnej Sekcji Hutniczo – Przetwórczej Miedzi  NSZZ „Solidarność” Andrzej Kucharski wysłał stanowisko do premier rządu Beaty Szydło w sprawie dalszemu funkcjonowaniu podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Rada Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Hutniczo-Przetwórczej Miedzi z siedzibą w Głogowie w imieniu członków Związku jak również w imieniu pracowników KGHM Polska Miedź S.A. oraz członków ich rodzin wyrażała swoje stanowisko oraz składała protest przeciw dalszemu funkcjonowaniu podatku od wydobycia niektórych kopalin w dotychczas obowiązującej formie. Solidarność protestowała i protestuje nadal przeciw zasadności wprowadzenia samego podatku, jako nieuzasadnionej daniny.

W tej sprawie Rada Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Hutniczo-Przetwórczej Miedzi dnia 28 stycznia 2015 roku wystosowała stanowisko  skierowane do ówczesnego rządu, władz Spółki oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Również w tej sprawie Rada Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Hutniczo-Przetwórczej Miedzi dnia 24 lutego 2015 skierowała protest przeciw polityce rządu RP w zakresie polityki podatkowej do Klubów Parlamentarnych Sejmu RP. Odpowiedzi udzielił jedynie Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość, który podzielił nasze obawy i troskę o przyszłość KGHM Polska Miedź S.A.

W obecnej sytuacji, kiedy z jednej strony władzę sprawuje Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony KGHM Polska Miedź S.A. pogrąża się w coraz gorszej sytuacji ekonomiczno-finansowej, dalsze funkcjonowanie podatku spowoduje nierentowność kolejnych oddziałów w KGHM PM S.A. Rada Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Hutniczo-Przetwórczej Miedzi zwraca się z prośbą o jak najszybszą realizację zapowiedzi przedwyborczych dotyczących radykalnych zmian w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362, z 2014 r. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 211).

W imieniu załogi KGHM oraz społeczności mieszkającej w Zagłębiu Miedziowym wyrażamy głęboką nadzieję na szybkie rozwiązanie nabrzmiałego problemu.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com