Odeszli do Pana w ostatnim roku

ks Władysław BochnakKsiądz infułat Władysław Bochnak zmarł 1 listopada. Proboszcz parafii katedralnej, jeden z najbardziej znanych w Legnicy duchownych miał 80 lat. Ksiądz Władysław Bochnak proboszczem parafii św. Piotra i Pawła został w 1988 roku. Kardynał Henryk Gulbinowicz mianował go na to stanowisko z myślą o przygotowaniu świątyni do pełnienia funkcji katedry diecezji legnickiej. W 1991 roku razem z wojewodą legnickim i władzami miasta przygotowywał obchody 750 rocznicy Bitwy Legnickiej. Ksiądz Bochnak był organizatorem i koordynatorem budowy pomnika Jana Pawła II. Odegrał ważną rolę w przygotowaniach do słynnej pielgrzymki papieża do Legnicy, jak również budowie monumentu na Skwerze Orląt Lwowskich upamiętniającego 760 rocznicę Bitwy pod Legnicą i 2000 lat chrześcijaństwa. W 2004 roku rada miejska nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Legnicy. Przyjaciel legnickiej Solidarności

Ks. Zbigniew Tracz (4)Ks. prałat Zbigniew Tracz zmarł  12 stycznia 2015 r. Miał 59 lat, w tym 33 lata kapłaństwa. Zbigniew Tracz urodził się w Oławie 1956 r. Ukończył wrocławskie Wyższe Seminarium Duchowne i przyjął święcenia kapłańskie w 1982 r. Jako wikariusz pracował w Bolesławcu Śl., następnie we wrocławskich parafiach jako duszpasterz osób niepełnosprawnych, a także jako kapelan szpitalny, więzienny i wojskowy w stopniu kapitana. W 1993 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa w Kwietnikach.

Lewicki19 stycznia w wieku 62 lat zmarł Jerzy Lewicki, Współtwórca struktur związkowych w Głogowie w latach osiemdziesiątych, działacz Solidarności w Hucie Miedzi Głogów. 19 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w KM MO w Głogowie, następnie AŚ we Wrocławiu, 21 I 1982 skazany wiceprezydent Głogowa w pierwszej połowie lat 90-tych.

Urszula Topolińska22 stycznia zmarła Urszula Topolińska  (66 lat) wieloletnia przewodnicząca w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu o/ Legnica. Delegatka na Walne Zebranie Regionu Zagłębie Miedziowe.

Ksiądz Witold Andrzejewski30 stycznia 2015 r. w szpitalu w Gorzowie Wlkp. odszedł do Pana ks. prałat Witold Andrzejewski, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. Ksiądz Andrzejewski był regionalnym duszpasterzem świata pracy w diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej. Przyjaciel Solidarności Głogowskiej.

Janusz Łaznowski (2)11 marca zmarł Janusz Łaznowski. Przez długie lata był artystą Opery Wrocławskiej. W 1980 r. brał udział w organizacji koncertu artystów Opery Wrocławskiej dla strajkujących robotników w Zajezdni przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Pracował w Regionie Dolny Śląsk w dziale interwencji. W latach 1998-2010 przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Był członkiem Komisji Krajowej i jako reprezentant Związku brał udział w pracach Komisji Trójstronnej w zespole prawa pracy i układów zbiorowych.

Henryk Sągajłło (3)6 maja  zmarł  Henryk Sągajłło  (85 lat)  radca prawny. Henryk Sągajłło urodził się w Wilnie. Żołnierz AK oddziału wileńskiego. Po rozbiciu oddziału do czasu Wolnej Polski przechowywał sztandar oddziału. Po II wojnie światowej przyjechał do Legnicy. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Zaangażowany był w legnicki Komitet Obywatelski „Solidarność”. Pełnił obowiązki przewodniczącego Sekcji Radców Prawnych przy oddziale wojewódzkim NSZZ „Solidarność”, a w latach 1990 – 2009 radcy prawnego Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność.

Ksiądz Jerzy Gniatczyk19 października odszedł do Pana ksiądz Jerzy Gniatczyk. Ksiądz Prałat Jerzy Gniatczyk urodzony 26 marca 1950 r. w Nowej Rudzie. W 1975 r. otrzymał święcenia kapłańskie we Wrocławiu. W latach 1979 – 82 był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach. Duszpasterz młodzieży i nauczycieli, przyczynił się m.in. do powrotu krzyży do szkół. Po sierpniu 1980 r. był kapelanem górniczej „Solidarności” w Zagłębiu Miedziowym, organizator wykładów Wszechnicy Związkowej (we współpracy ze środowiskami akademickimi Wrocławia i Warszawy). 4 XII 1981 uczestniczył w poświęceniu kaplicy św. Barbary i sztandaru NSZZ „Solidarność” ZG Polkowice. W dniach 13-16 XII 1981 r. przebywał wśród strajkujących w Zakładach Górniczych „Rudna”. Po spacyfikowaniu kopalni przez oddziały ZOMO przyjmował chroniących się górników w kościele na rynku w Polkowicach, skąd wyszedł z krzyżem do ZOMO-wców, aby powstrzymać ich atak na szukających schronienia w kościele. Był inicjatorem pierwszych mszy św. za Ojczyznę wśród braci górniczej z Polkowic i Lubina. Za wspieranie „Solidarności” Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”w 2010 roku  uhonorował go medalem „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”. Współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy Zagłębia Miedziowego. Pomagał represjonowanym, szukał pracy dla zwolnionych górników. Działacz podziemnej „Solidarności” na terenie Zagłębia Miedziowego. Z ramienia władzy kościelnej był obserwatorem procesów sądowych działaczy „Solidarności”.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com