Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony pracy

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 9 – 10 listopada br. zorganizował we Wrocławiu szkolenie Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony pracy.

Program szkolenia:

  • Czas pracy.
  • Rozliczanie czasu pracy.
  • Substancje i mieszaniny chemiczne w środowisku pracy.
  • Społeczny nadzór oraz udział społecznego inspektora pracy w ocenie ryzyka zawodowego.

Region Zagłębie Miedziowe na szkoleniu reprezentowali społeczni inspektorzy pracy z: Urzędu Skarbowego w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Zakładów Górniczych „Rudna” Oddziału KGHM Polska Miedź S.A., Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com