Miłość i służba. W Parszowicach pamiętają o bł. ks. Jerzym Popiełuszko

 W niedzielę 18 października, w przeddzień rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego, w kościele w Parszowicach odbyła się uroczystość ku czci błogosławionego kapłana – męczennika. Przewodniczył jej biskup senior Stefan Cichy.

 Od wielu już lat rocznica śmierci bł. ks. Jerzego jest uroczyście obchodzona w tym miejscu, uświęconym jego obecnością. W 1972 roku w kościele w Parszowicach ks. Jerzy sprawował jedną z pierwszych Mszy św., tuż po święceniach prezbiteratu. Pamięć o tym wydarzeniu widnieje na tablicach pamiątkowych i w sercach mieszkańców tej niewielkiej miejscowości.

 Od 10 lat w rocznicę jego śmierci gromadzi się w tym miejscu Solidarność Zagłębia Miedziowego oraz świat ludzi pracy. Jak powiedział ks. Grzegorz Ropiak, obecny proboszcz parafii, „ks. Jerzy z roku na rok przyciąga coraz większe grono wiernych i pielgrzymów. Dzięki takiej oddolnej inicjatywie ludzi świeckich, miejsce to staje się swego rodzaju sanktuarium, w którym odbiera cześć patron świata ludzi pracy i Solidarności”.

 W tym roku uroczystości przewodniczył biskup senior Stefan Cichy. Przybyło też wielu księży, wśród których był ks. prałat Alfons Jurkiewicz. To właśnie on był proboszczem parafii, który w progach świątyni witał neoprezbitera ks Jerzego Popiełuszkę w 1972 roku. Świat ludzi pracy oraz różnych organizacji społecznych reprezentowało 9 pocztów sztandarowych. Byli też przedstawiciele parlamentarzystów, władz lokalnych i wierni, dla których ks. Jerzy jest postacią ważną. Na czele licznego grona członków NSZZ Solidarność Zagłębie Miedziowe stanął Bogdan Orłowski z małżonką.

 Eucharystię poprzedziła prezentacja multimedialna przygotowana przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego z Legnicy, którzy przypomnieli życie i działalność ks. Jerzego.

 W homilii mszalnej bp Cichy podkreślił, że diecezja legnicka jest jedną z czterech w Polsce, które mają zgodę Stolicy Apostolskiej na zamieszczenie wspomnienia bł. ks. Jerzego w kalendarzu liturgicznym. O taką zgodę, po beatyfikacji kapłana, poprosił ówczesny biskup legnicki Stefan Cichy na prośbę duchowieństwa i Solidarności Zagłębia Miedziowego.

 W dalszej części homilii Ksiądz Biskup wskazał na dwa szczególne wymiary życia ks. Jerzego – miłość i służbę. „Odpowiadając na miłość Boga, ks. Jerzy wybrał drogę kapłańskiego życia. Głosił miłość Boga do ludzi i jednocześnie pokazał, że należy traktować życie, jako służbę ludziom. Dziś trzeba nam wpatrywać się w tę postać i w ten przykład. Obyśmy z naszego życia potrafili uczynić prawdziwą służbę i oby każdego dnia nasza miłość do Boga i bliźnich wzrastała” – mówił ks. Biskup.

 Podczas Mszy św. bp. Cichy odsłonił i poświęcił obraz ks. Jerzego, który pozostanie w tej świątyni. Fundatorem tego portretu jest Solidarność Zagłębia Miedziowego. Jak powiedział Bogdan Orłowski „zarówno relikwie bł. ks. Jerzego, które są już w świątyni, jak i ten obraz, powinny mobilizować wszystkich wiernych do większej miłości Boga i człowieka, na wzór ks. Jerzego”.

 Warto dodać, że na uroczystości do Parszowic po raz kolejny przybyła grupa „Wędrowiec” z Lubina oraz sztafeta biegaczy ze Ścinawy. „To wydarzenie nabiera również wymiaru sportowego, poprzez który również chcemy uczcić pamięć ks. Jerzego” – powiedział ks. Ropiak.

 Spotkanie zakończyło się koncertem kleryckiego zespołu Semen oraz agapą przygotowaną przez parafian.

Ks. Waldemar Wesołowski
Foto Wojciech Obremski

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com