Wybory w organizacjach zakładowych zakończone

Dobiegły końca wybory władz związkowych na szczeblu zakładowym. W 75 procentach przewodniczącymi zostały wybrane  na nową kadencję 2014 – 2018 osoby pełniące dotychczas funkcję przewodniczącego.W blisko 30 organizacjach na przewodniczącego zostały wybrane nowe osoby. I tak m.in nowych przewodniczących wybrano w: Hucie Miedzi Legnica, Hucie Miedzi Głogów, Hucie Cedynia, MOPS Legnica, Rilecie, Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy. Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji z nazwiskiem przewodniczącego. W następnym numerze gazety podamy listę delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

wy1wy3wy2

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com